Upozornění !

Drazí přátelé, pokud mi chcete něco sdělit,pohovořit si,
nebo objednat koncert,tak pokud možno prostřednictvím telefonu.Na vyzvedávání osobních emailů nemám čas.
Děkuji vám,
v úctě nejvyšší, váš Záviš